Plaatsen van een houten dakstructuur in gelijmde balken, afwerken van de dakranden voor crepi en het plaatsen van verzonken regenwaterafvoeren.